Dokumentacija iz 2009. godine

Sednica Skupštine akcionara 26. VI 2009
Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini akcionara
Izmena i dopuna Odluka o organizovanju
Izvod iz zapisnika
Odluka - Raspored neraspoređene dobiti iz 2008.
Odluka o izdavanju bez javne ponude običnih akcija
Odluka o povećanju kapitala
Poziv na skupštinu akcionara
Zapisnik sa redovne skupštine akcionara
 
Vanredna sednica Skupštine akcionara 28. VIII 2009
Poziv na skupštinu
Zapisnik sa vanredne skupštine akcionara
 
Izjava o planu za I polugodište 2009.
Izjava o planu za II polugodište 2009.
Godišnji izveštaj o poslovanju u 2008.
Izvod iz finansijskih izveštaja
Revizorski izveštaj za 2008.