Dokumentacija iz 2011. godine

Sednica Skupštine akcionara 27. VI 2011
Odluka o rasporedu dobiti iz 2010.
Izveštaj sa sednice
Odluka o reviziji
Odluka o sazivanju Skupštine
Odluka o završnom računu
Oglas - izveštaj o održanoj sednici
Poziv na skupštinu
Zapisnik sa Sednice
 
Plan za I polugodište 2011.
Plan za II polugodište 2011.