Dokumentacija iz 2012. godine

Sednica Skupštine akcionara 29. VI 2012
Odluka o sazivanju Skupštine akcionara, 29. jun 2012
Poziv za Skupštinu
Zapisnik Skupštine akcionara 29.06. 2012.
POSLOVNI PLAN ZA 2012. GODINU
Odluka 1 - Predsednik SA
Odluka 3 - Finansijski izveštaj i plan za 2012.
Odluka 4 - Izveštaj o reviziji
Odluka 5 - Raspodela dobiti
Odluka 6 - Izvestaj o radu UO
Odluka 7 - Izveštaj o radu NO
Odluka 8 - Izbor revizora
Odluka 9 - Razrešenje UO
Odluka 10 - Razrešenje direktora
Odluka 11 - Usvajanje ugovora o izmenama i dopunama
Odluka 12 - Usvajanje statuta
Odluka 13 - Ovlašćenje Slavici
Odluka 14 - Izbor izvršnog odbora
Odluka 15 - Izbor generalnog direktora
Odluka 16 - Izbor NO
 
Odluka nadzornog odbora 17.07
Ugovor o izmenama i dopunama odluke o organizovanju 17.07
Godišnji finansijski izveštaj za 2011.
Statut 17.07