Dokumentacija iz 2014. godine

Sednica Skupštine akcionara 2014. godine
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2013.
Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama
Poziv na skupštinu akcionara
Formular za glasanje akcionara u odsustvu 27.06.2014
Izvod iz zapisnika sa sednice 27. 6. 2014.
Izveštaj sa sednice održane 27. 6. 2014.
Donete odluke i rezultati glasanja 27.6.2014
Zapisnik sa skupštine akcionara 27.06.2014