Dokumentacija iz 2015. godine

Sednica Skupštine akcionara 2015. godine
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2014. godinu
Izveštaj o objavljenim informacijama
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara
Odluka o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara
Izveštaj sa održane sednice
Odluka o izboru predsednika skupštine
Odluka o izboru zapisničara
odluka o raspodeli dobiti
Poziv za redovnu sednicu Skupštine akcionara
Odluka o usvajanju dnevnog reda
Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja
Odluka o usvajanju izveštaja o radu Nadzornog odbora
Odluka o usvajanju izveštaja o radu Izvršnog odbora
Odluka o usvajanju izveštaja revizora
Odluka o usvajanju zapisnika
Odluke i rezultati glasanja
Zapisnik skupštine akcionara 15.06.2015.
Godišnji izveštaj o poslovanju - povezan
NAPOMENE SOMBORSKE NOVINE

Sednica Skupštine akcionara 2015. godine
Poziv za vanrednu sednicu
Izvodi iz zapisnika sa vanredne sednice
Zapisnik sa vanredne sednice