Dokumentacija iz 2017. godine

GFI-PD 2016 NIP Somborske novine ad Sombor
Godišnji dokument o objavljenim informacijama
Poziv za Skupštinu 23. 6. 2017. elektronski potpisan
Godišnji izveštaj za 2017. godinu - NIP Somborske novine ad Sombor